Privacy

 Privacyverklaring Buijert Zwartendijk Kampen B.V.

Buijert Zwartendijk Kampen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing voor Buijert Zwartendijk Kampen B.V.

Buijert Zwartendijk Kampen B.V.
Zwartendijk 10 a
8265 PD Kampen
KvK 05028123
Tel. 038-3317194 / email: info@buijertkampen.nl

Aanleiding
Buijert Zwartendijk Kampen B.V. hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Buijert Zwartendijk Kampen B.V. verwerkt persoonsgegevens van:
- Contactgegevens (potentiele) opdrachtgevers
- Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
- Bezoekers website
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
- Voor- en achternaam Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Adresgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Telefoonnummer Minimaal 2 jaar na laatste contact
- E-mailadres Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Locatie werkzaamheden Minimaal 2 jaar na laatste contact
- Bankrekeningnummer Minimaal 7 jaar na laatste contact
vanwege fiscale bewaarplicht
- BSN (Wet Ketenaansprakelijkheid Minimaal 7 jaar na laatste contact
wettelijke verplichting) vanwege fiscale bewaarplicht
- Overige persoonsgegevens Minimaal 2 jaar na laatste contact

Buijert Zwartendijk Kampen B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.
Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:
Buijert Zwartendijk Kampen B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking Grondslag gegevensverwerking
- Het aanbieden en uitvoeren Uitvoeren overeenkomst
van diensten
- Je te kunnen bellen of e-mailen Uitvoeren overeenkomst
- indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren Uitvoeren overeenkomst
- Het afhandelen van jouw betaling Uitvoeren overeenkomst
- Uitvoeren van boekhouding volgens Wettelijke verplichting
eisen van de Belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Buijert Zwartendijk Kampen B.V. in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden.
Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers en uitzendkrachten.
In dergelijke situatie wordt u op de hoogte gesteld.

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij, indien nodig, een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.
Buijert Zwartendijk Kampen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze leverancier voor ICT en accountant en salarisverwerker.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies
Buijert Zwartendijk Kampen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Social media
Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, zodat onze berichten gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.
Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Privacy medewerkers Buijert Zwartendijk Kampen B.V.
Buijert Zwartendijk Kampen B.V. heeft privacy hoog in het vaandel staan.
Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens.
Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
Buijert Zwartendijk Kampen B.V. neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via 038-3317194 / kantoor@buijertkampen.nl / Jeffrey van den Esker

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware op onze apparaten
- Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kun je zien aan de adresbalk https en het hangslotje in de adresbalk.
- Vergrendeling van apparaten

Jouw rechten
Onderstaand tref je een overzicht van jouw rechten.

Recht op inzage:
Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Buijert Zwartendijk Kampen B.V. vastgelegd en bewaard worden.
Recht op rectificatie:
Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Buijert Zwartendijk Kampen B.V.
Recht op overdracht:
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Buijert Zwartendijk Kampen B.V. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Buijert Zwartendijk Kampen B.V. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens:
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Buijert Zwartendijk Kampen B.V. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar):
Wil jij niet dat Buijert Zwartendijk Kampen B.V. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Buijert Zwartendijk Kampen B.V. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Het streven is om binnen een week te reageren. Daarnaast helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je het toch niet eens zijn met ons handelen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht te openbaren
Buijert Zwartendijk Kampen B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Buijert Zwartendijk Kampen B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Buijert Zwartendijk Kampen B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen
Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens: kantoor@buijertkampen.nl / Jeffrey van den Esker