Mest

Uw jaarlijkse mestoverschot afvoeren? Of heeft u als akkerbouwer juist mest nodig? Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Omdat we erkend mestintermediair zijn, voldoen we aan de wettelijke eisen om mest te transporteren.

Mest afvoeren of aanvoeren

Steeds meer akkerbouwbedrijven gebruiken de organische mest van veehouderijen. Buijert Zwartendijk Kampen BV stemt als intermediair vraag en aanbod op elkaar af. Ook verzorgen we het transport van de mest. Hiervoor gebruiken we een modern uitgerust wagenpark dat bestaat uit drie tankopleggers met automatische monsternamen, gps-positiebepaling en weeginrichting. Omdat we beschikken over een aantal opslagplaatsen, kan de mesthandel gedurende het hele jaar kan plaatsvinden. Na het transport verwerken we de monsters en bonnen zo snel mogelijk, zodat u direct weet hoeveel mest er is af- of aangevoerd.

Vaste mest en compost

Buijert Zwartendijk Kampen BV handelt daarnaast in groencompost, gft-compost en vaste mest, waaronder biologische mest. Deze grondstoffen leveren we met een container of walkingfloor. Voorwaarde is dat er op uw terrein een goed toegankelijke, verharde losplaats is. De grondstoffen door ons laten verwerken? Ook dat is mogelijk. Dit doen we met onze breedstrooier.

Kalk

Voor het bodemleven is een goede zuurgraad erg belangrijk. Om die zuurgraad te verlagen, kunt u de bodem voorzien van kalk. Buijert Zwartendijk Kampen BV kan kalk leveren met walkingfloors of kiptrailers. Vervolgens laden we de grondstof op uw strooier. Indien gewenst kunnen wij met onze eigen breedstrooier langskomen en de kalk direct verwerken op uw land.

Formulieren

Voor het vervoeren van mest moet het Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM) ondertekend worden. U kunt ons hiervoor machtigen middels de Machtiging ondertekening Vervoersbewijs Dierlijke Mest. Vul het gedeelte van naam tot KvK-nummer in en stuur ons het formulier ondertekend per post of digitaal toe.

> Open de Machtiging ondertekening Vervoersbewijs Dierlijke Mest.

> Neem contact op